Klub 100

IDEA KLUBU

KLUB STU powstał w celu skonsolidowania osób prywatnych i firm działających w naszym regionie, któych uczestnictwo to dobrowolna i świadoma chęć pomocy sekcji piłki ręznej mężczyzn Chojeńkiego Klubu Sportowego występującej w II lidze. Bliska współraca członków KLUBU STU ma pomóc w tworzeniu bezpieczeństwa finansowego celem umocnienia pozycji sekcji i jej dalszego rozwoju. Pozyskane środki zostaną przeznaczone wyłącznie na finansowanie bieżących potrzeb w/w sekcji piłki ręznej. Ponieważ członkostwo w KLUBIE STU ma charakter dobrowolny, a głónym jego celem jest wsparcie sekcji piłki ręznej mężczyzn, podstawową zasadą uczestnictwa w klubie jest rzetelność i uczciwośćwszystkich członków klubu.

Wstęując do KLUBU STU nie tylko stajecie się Pańtwo mecenasami piłki ręznej w Łodzi, ale również macie Państwo możliwość własnego rozwoju, poprzez nawiązanie kontaktów biznesowych z innymi członkami KLUBU. Zainteresowani klubowicze mają też możliwość zaprezentowania i zareklamowania swoich firm na terenie Chojeńkiego Klubu Sportowego. Każda nowa inicjatywa jest mile widziana. Dwa razy do roku organizowane jest spotkanie działaczy KLUBU STU z władzami i członkami Chojeńkiego Klubu Sportowego. Spotkania kończą się poczętunkiem mającym na celu stworzenie miłej, przyjaznej atmosfery dla klubowiczów.

Aby wstąpić do KLUBU STU nalezy wypełnić deklarację członkowską. Miesięczna opłata za członkostwo w KLUBIE STU wynosi minimum 100,00zł i należy ją uiścić na specjalnie do tego przeznaczony rachunek bankowy. Członkowie KLUBU STU zostanń umieszczeni na lście klubowej, która będzie na bieżąco do wglądu zarówno w klubie jak i na stronie internetowej Chojeńkiego Klubu Sportowego - www.chks.pl oraz www.reczna-chks.pl. Każdy z członków KLUBU STU uprawniony jest do noszenia znaczka klubowego. Każdemu z członków KLUBU STU przysługuje bezpłatna karta wstępu na mecze oraz imprezy organizowane przez Chojeńki Klub Sportowy i inne przywileje wg inicjatyw członków KLUBU STU. Karta upoważnia do zniżek w centrum Primus Medicus, klubie sportowym Herakles, przyklubowej myjni samochodowej oraz parkingu samochodowym.

Numer konta do wpłat:
38 1440 1231 0000 0000 1757 0692
Chojeńki Klub Sportowy
ul. Kosynierów Gdyńkich 18
93-357 Łódź